Xem tướng bàn chân

- Bàn chân to chắc vững trãi người có bản lĩnh.
- Bàn chân bé nhỏ: Người ủy mị, yếu ớt.
- Bàn chân đầy thịt: Người tham vọng vật chất.
- Bàn chân thon, gót hoa hồng: Phúc hậu, hiền dịu.
- Bàn chân mỏng quẹt: Nghèo hèn, lao khổ.
- Bàn chân xương xẩu: Nóng nảy.


- Bàn chân đầy lông, bàn chân hồng, mềm: Quý, nhàn hạ, giàu sang.
- Bàn chân có nốt ruồi dưới lòng quý tướng, người có mệnh sô’ cao siêu.
- Bàn chân vẹo vọ, gầy yếu: Người khổ ải, nghèo hèn.