Xem tướng người

Bước đi uốn éo như rắn, nhún nhảy như chim sẻ, hoặc hay cười tình liếc xéo, lông mày nhỏ hẹp, mắt lớn và sáng,… là một vài nét tướng đặc biệt của phụ nữ đam mê nhục dục, thậm chí có phần... lẳng lơ mà người xưa đã đúc kết. 

01/07/2015 - 07:07