LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 01 năm 2018>
Chủ nhật
21

Giờ Hoàng Đạo


Dần (03h-05h),Mão (05h-07h),Tỵ (09h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
 
Chủ nhật
 
 
  Giờ Ngọ
Giờ Nhâm Tý
Tháng
 
Tháng 5
12
Năm Đinh Dậu