LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 11 năm 2018>
Thứ ba
13

Giờ Hoàng Đạo


Tý (23h-01h),Dần (03h-05h),Mão (05h-07h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
 
Thứ ba
 
 
  Giờ Dậu
Giờ Giáp Tý
Tháng
 
Tháng 7
10
Năm Mậu Tuất