LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 10 năm 2019>
Thứ bảy
19

Giờ Hoàng Đạo


Dần (03h-05h),Mão (05h-07h),Tỵ (09h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
 
Thứ bảy
 
 
  Giờ Dần
Giờ Giáp Tý
Tháng
 
Tháng 21
9
Năm Kỷ Hợi