LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 09 năm 2018>
Thứ tư
26

Giờ Hoàng Đạo


Tý (23h-01h),Dần (03h-05h),Mão (05h-07h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
 
Thứ tư
 
 
  Giờ Tý
Giờ Mậu Tý
Tháng
 
Tháng 17
8
Năm Mậu Tuất