LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 07 năm 2019>
Thứ sáu
19

Giờ Hoàng Đạo


Sửu (01h-03h),Thìn (07h-09h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
 
Thứ sáu
 
 
  Giờ Tỵ
Giờ Canh Tý
Tháng
 
Tháng 17
6
Năm Kỷ Hợi