LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 01 năm 2019>
Thứ hai
21

Giờ Hoàng Đạo


Tý (23h-01h),Sửu (01h-03h),Mão (05h-07h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h)
 
Thứ hai
 
 
  Giờ Tý
Giờ Nhâm Tý
Tháng
 
Tháng 16
12
Năm Mậu Tuất