LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 05 năm 2018>
Thứ năm
24

Giờ Hoàng Đạo


Dần (03h-05h),Thìn (07h-09h),Tỵ (09h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
 
Thứ năm
 
 
  Giờ Mùi
Giờ Mậu Tý
Tháng
 
Tháng 10
4
Năm Mậu Tuất