LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 01 năm 2021>
Thứ tư
20

Giờ Hoàng Đạo


Dần (03h-05h),Thìn (07h-09h),Tỵ (09h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
 
Thứ tư
 
 
  Giờ Dậu
Giờ Nhâm Tý
Tháng
 
Tháng 8
12
Năm Canh Tý