LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 08 năm 2020>
Thứ tư
05

Giờ Hoàng Đạo


Dần (03h-05h),Thìn (07h-09h),Tỵ (09h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
 
Thứ tư
 
 
  Giờ Tý
Giờ Bính Tý
Tháng
 
Tháng 16
6
Năm Canh Tý