LỊCH VẠN SỰ

<Tháng 05 năm 2019>
Thứ bảy
25

Giờ Hoàng Đạo


Dần (03h-05h),Thìn (07h-09h),Tỵ (09h-11h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
 
Thứ bảy
 
 
  Giờ Tý
Giờ Canh Tý
Tháng
 
Tháng 21
4
Năm Kỷ Hợi